Jednym z najważniejszych momentów w życiu organizacji to jej początki – narodziny. To wtedy spotyka się zwykle grupa pasjonatów, osób dedykowanych rozwiązaniu problemu społecznego/ podjęciu ważnego tematu dla swojej społeczności lokalnej. Zaczyna działania,  i tu zaczynają się pojawiać pytania- z zakresu zarządzania NGO właśnie. 

Tym co podcina członkom i członkiniom organizacji skrzydła to w wielu wypadkach nieznajomość ram działania, brak wiedzy o procedurach i przepisach, brak umiejętności zarządzania projektami i / lub zespołami. 

W odpowiedzi na te trudności prowadzimy z następujących tematów:

  • Zarządzanie całością finansów NGO
  • ABC rozliczania projektów
  • Budżet roczny – jak tworzyć, jak prowadzić.
  • Inne