Fundacja 2do2 została zarejestrowana w listopadzie 2022 roku. Powstała w odpowiedzi na potrzeby organizacji z którymi mieliśmy kontakt. W trakcie szkoleń, warsztatów i konsultacji z organizacjami z terenu całej Polski widzieliśmy jak wielka jest potrzeba usprawniania działań NGO w zakresie praktyk zarządzania. Widzieliśmy jak brak odpowiednich procedur i dobrych praktyk w organizacjach negatywnie przekłada się na stan zespołów, możliwości działań merytorycznych organizacji.

Wiemy z własnego doświadczenia, że dobrze zarządzana organizacja rozwija się stabilnie, jest bardziej odporna na trudności i kryzysy, dba o swój zespół, a zespół liderów i liderek mniej podatny jest na wypalenie.

Wiele organizacji zwraca się do nas  z pytaniami jak usprawnić procesy zarządcze (jak uporządkować obieg dokumentów, w jaki sposób ułożyć rozliczenia miesięczne oraz grantowe, jak dobrze podzielić działania w zespole i wiele wiele innych). Dlatego też prowadzimy działania konsultacyjne i coachingowe w których odpowiadamy na te pytania – w oparciu o analizę sytuacji i praktyk danej organizacji.

Początki Fundacji sięgają Stowarzyszenia Mierz Wysoko. To właśnie ta organizacja stworzyła Aplikację 2do2. Aplikacja 2do2 rozpoczęła przygodę Stowarzyszenia Mierz Wysoko ze wzmacnianiem potencjału III sektora. Ponieważ działania związane ze wspieraniem rozwoju organizacji rosły na znaczeniu i liczbie, postanowiliśmy stworzyć osobną organizację dedykowaną właśnie tym działaniom. I tak narodziła się Fundacja 2do2. Nasz zespół ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działań w organizacjach pozarządowych, prowadzeniu procesów rozwojowych i szkoleń. 

Na co dzień współpracujemy z organizacjami z całej Polski, tymi dużymi oraz tymi świeżo powstającymi. Dzielimy się naszą wiedzą, wspieramy w rozwoju, wzmacniamy.