Misja

Nasza misją jest wsparcie rozwoju III sektora w Polsce, wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych poprzez wzmacnianie procesów zarządczych oraz promowanie dobrych praktyk w tym zakresie oraz wspieranie organizacji poprzez dostarczanie nowych rozwiązań IT. 

Wierzymy, że każda organizacja może działać lepiej i sprawniej, tak aby stabilnie się rozwijać, dbać o dobrostan swoich pracowników jak również dobrostan zespołu liderów (zarządów), działać sprawniej, w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

W tym celu tworzymy społeczność organizacji, prowadzimy procesy rozwojowe oraz rozwijamy nowe rozwiązania IT usprawniające pracę organizacji. Prowadzimy inne działania wsparciowe, działania rzecznicze na rzecz usprawnienia rozliczeń i zmniejszenia obciążeń dotyczących organizacji. 

Dlaczego działamy?

Wspieramy organizacje pozarządowe z terenu całej Polski w budowaniu i rozwijaniu procesów zarządczych, tak aby ich rozwój i funkcjonowanie oparte było na stabilnych podstawach, i przekładało się to na bardziej efektywne działania merytoryczne, a potencjał wzrastał.

Wierzymy, że dobrze zarządzana organizacja sprawniej realizuje swoje działania statutowe, lepiej dba o pracowników i zespół, rozwija się stabilnie (mniej podatna jest na kryzysy) oraz ma lepsze sposoby zapobiegania wypaleniu jej członków.  

Widzimy, że oprócz zasobów wewnętrznych do efektywnej i sprawnej pracy organizacje potrzebują przyjaznego otoczenia (zmniejszenia obłożeń i wymagań) oraz narzędzi dostosowanych do ich potrzeb.

Nasza wizja

Wyobrażamy sobie społeczeństwo, w którym organizacje społeczne działają sprawnie, zarządzane są zgodnie z prawem i poszanowaniem jednostki dzięki czemu rozwijają się stabilnie oraz efektywnie realizują swoje cele statutowe, mają dostęp do wygodnych narzędzi odpowiadających ich potrzebom. 

Nasze cele

  • Sprawnie działające społeczeństwo obywatelskie
  • Organizacje właściwie wyposażone do działania: w wiedzę oraz właściwe narzędzia

Nasze wartości

  • Relacje
  • Samopomoc i samoorganizacja
  • Jakość w działaniach
  • Zaufanie i transparentność
  • Włączanie i współdecydowanie
  • Odpowiedzialność

Nasza metodologia

Wyobraźmy sobie Fundację jako żywo działające centrum organizacji – w którym, jak w parku w centrum miasta podczas gorącej pogody, spotyka się wiele osób (w naszym przypadku liderów i członków i członkiń NGO), poznaje się i wymienia praktyki i perspektywy. W wyniku tej wymiany lokalizowane są potrzeby w obszarze usprawnień w zarządzaniu i procedurach w NGO. 

Następnie tworzone są rozwiązania dopasowane do potrzeb organizacji 

  • rozwiązania IT usprawniające współpracę
  • narzędzia rozwojowe takie jak dedykowane szkolenia, sesje coachingowe, etc. 

Fundacja nie działa sama. Na co dzień współpracujemy z innymi ekspertami i organizacjami doradczymi – przekierowujemy po wsparcie, informujemy o dostępnych zasobach.